Tuesday, 14 June 2011

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991

 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 2 TAHUN 1991
>PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASAJAWATANKUASA
   KERAJAAN

>GARIS PANDUAN MENGENAI STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DALAM
   PERKHIDMATAN AWAM

>PANDUAN MENGENAI SISTEM PENJADUALAN YANG BERSEPADU (SIAP)

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 6 TAHUN 1991
>PANDUAN MENGENAI PENINGKATAN PRODUKTIVITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran AwamBilangan 8 Tahun 1991
>PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA

 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9/1991
>PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11/1991
>PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN BORANG TINDAKAN KERJA


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1992

8.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/1992
PANDUAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) BAGI PERKHIDMATAN AWAM

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2/1992
GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROJEK PEMBANGUNAN

 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3/1992
GARIS PANDUAN SISTEM PERAKAUNAN MIKRO (SPM)


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1993

 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1993
PANDUAN MENGENAI MESYUARAT PAGI


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1997

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 1997
PANDUAN MENGENAI PENUBUHAN INFRASTRUKTUR KEBANGSAAN BAGI SISTEM MAKLUMAT TANAH / NATIONAL INFRASTRUCTURE FOR LAND INFORMATION SYSTEM (NaLIS)Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1999

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 1 TAHUN 1999
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENANDAARASAN DALAM PERKHIDMATAN AWAMPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2001

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBIL. 1 TAHUN 2001
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMANTAUAN PENGUATKUASAAN UNDANGUNDANG DI PERINGKAT PENTADBIRAN DAERAHPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2002

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBIL. 1 TAHUN 2002
GARIS PANDUAN SEMAKAN SEMULA PROSEDUR DAN PROSES KERJA DI AGENSI KERAJAAN

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 2 TAHUN 2002
 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2003

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2003
GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2005

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005 
GARIS PANDUAN BAGI MEWUJUDKAN PETUNJUK-PETUNJUK PRESTASI UTAMA ATAU KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) DAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN PRESTASI DI AGENSI KERAJAAN


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2006

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 1 TAHUN 2006
GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI
PERKHIDMATAN AWAM

Anugerah inovasi di dalam PKPA Bil.1 Tahun 2006 ini digantikan dengan struktur pengiktirafan baru  bagi sektor awam berdasarkan keputusan Mesyuarat Panel Pemantauan Penyampaian Perkhidmatan (PANEL 3P) Bil. 4 Tahun 2010 pada 14 Julai 2010. Sila klik untuk lihat struktur pengiktirafan baru


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2007

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAMBILANGAN 1 TAHUN 2007
PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG STANDARD DI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN “STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR
GOVERNMENT AGENCIES” (SAGA)


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2008

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008
PANDUAN PENGURUSAN PERHUBUNGAN PELANGGAN


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2008
PANDUAN MENAMBAH BAIK PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MENERUSI PENGGUNAAN KIOS DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2008
PANDUAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN KERAJAAN MENERUSI PERKHIDMATAN PESANAN RINGKAS (SMS) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2009

 yg lain2...: check sini>>
Akta dan Pekeliling

0 comments:

Post a Comment