Wednesday, 22 June 2011

Kompetensi perkhidmatan PTD (part 2)

Komponen Fungsional

1. Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi
-Fungsi Sumber Manusia.
-Konsep Pengurusan Sumber Manusia.
-Pembangunan Sumber Manusia.
-Pengurusan Organisasi.
-Pengurusan Kualiti dalam Organisasi.


-Gelagat Organisasi (Organizational Behaviour).
-Perancangan Sumber Manusia.
-Cabaran-cabaran Sumber Manusia.
-Pembangunan Organisasi.
-Pengurusan Sumber Manusia dalam Perkhidmatan Awam.
-Pengauditan Sumber Manusia.
-Peningkatan Kualiti Sumber Manusia (Best Practice).
-Organisasi Berkesan ( Effective Organisation).
-Peningkatan Kualiti.
-Perhubungan Majikan-Pekerja.


2.  Pengurusan Kewangan
-Konsep dan Dasar Kewangan.
-Pengurusan Kewangan Awam.
-Konsep Kawalan dan Akauntabiliti.
-Pengurusan Perolehan dan E-Perolehan.
-Isu-isu Pengurusan Kewangan.
-Dasar-dasar Kewangan Negara.
-Sistem Belanjawan Negara.
-Kawalan-kawalan dalam Pengurusan Kewangan.
-Cabaran dan Strategi Dalam Pengurusan Kewangan.
-Akauntabiiti dalam Pengurusan Kewangan.
-Penggubalan Dasar-dasar Kewangan Negara.


3. Pengurusan Ekonomi
-Konsep Pengurusan Ekonomi.
-Dasar Ekonomi dan Perindustrian Negara.
-Program Pembangunan Ekonomi.
-Hubungan Dagangan Malaysia.
-Pengurusan Projek.
-Isu-isu Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi Negara.
-Keberkesanan Perancangan Pembangunan Antarabangsa.
-Pembangunan SMI.
-Perdagangan Antarabangsa dan Pelabur Asing.
-Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi.
-Knowledge Based Economy.
-Pemantauan dan Pemantapan Projek Pembangunan Ekonomi.
-Cabaran & Impak Globalisasi Dalam Pembangunan Ekonomi.
-Perancangan Strategik Dalam Pembangunan Ekonomi.
-Perancangan Projek Pembangunan Ekonomi. 


5. Pengurusan Keselamatan dan Pertahanan
-Konsep Keselamatan.
-Dasar Keselamatan.
-Mekanisme dan Struktur Pengurusan Keselamatan.
-Isu-isu Keselamatan Negara.
-Isu-isu Keselamatan Serantau dan Antarabangsa.
-Dasar-dasar Keselamatan Pertahanan.
-Struktur dan Pengurusan Keselamatan Antarabangsa.
-Pengurusan Krisis dan Perancangan Strategik.
-Dasar Keselamatan dan Pertahanan.
-Pengurusan dan Perancangan Pertahanan Negara.
-Konflik Isu Keselamatan di Peringkat Antarabangsa.


6. Pengurusan Pentadbiran Wilayah / Perbandaran / Daerah / Tanah 
-Konsep dan Mekanisme:
- Pentadbiran Tanah
- Pembangunan Wilayah
- Pihak Berkuasa Tempatan
-Pengurusan Alam Sekitar dan Penilaian Impak:- Pemanasan Global
- Pencemaran Udara, Air, Tanah, dsb.
-Isu-isu dan Cabaran:
i. Pentadbiran Tanah
ii. Pembangunan Wilayah
iii. Pihak Berkuasa Tempatan
-Isu-isu Alam Sekitar.
-Perancangan dan Pembangunan.
-Pentadbiran Tanah. Pembangunan Wilayah.
-Pihak Berkuasa Tempatan.
-Pengurusan dan Perancangan Pembangunan Mampan dan Seimbang.7.  Pengurusan Sosial dan Infrastruktur
-Konsep, Perancangan dan Dasar Sosial Negara.
-Pemantauan dan Pelaksanaan.
-Isu-isu Sosial Semasa.
-Analisis Keberkesanan Dasar Sosial.
-Keberkesanan dan Pemantauan Projek.
 Pemantapan dan Pembangunan Sosial.
-Pengurusan Infrastruktur dan Sosial.8. Pengurusan Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negera
-Dasar Hubungan Antarabangsa.
-Konsep Hubungan Antarabangsa.
-Hubungan Serantau.
-Isu-isu Hubungan Antrabangsa.
-Peranan dan Hubungan dengan Badan Antarabangsa.
-Cabaran dalam Hubungan Antarabangsa.
-Strategi untuk Persaingan Global.9. Pengurusan Sains dan Teknologi Maklumat
-Konsep dan Dasar ICT.
-Perundingan dan Projek ICT.
-Stuktur Pengurusan ICT Negara.
-Isu-isu Pengurusan ICT.
-Dasar Pengurusan ICT.
-Keberkesanan Pengurusan ICT.

0 comments:

Post a Comment