Saturday, 9 July 2011

PENGUCAPAN AWAM YANG BERKESAN

. Elemen-Elemen yang Mempengaruhi Keberkesanan Pengucapan Awam
.. Pengucap (Speakers)
.. Mesej
.. Saluran
.. Pendengar (Audiens)
.. Maklum Balas
.. Gangguan
.. Setting

. Pengucapan Awam (PA) yang Berkesan
.. PA yang menarik dan berjaya menyampaikan mesej yang hendak disampaikan pada pendengar dengan jelas.
.. Mesej diterima oleh audien adalah tepat dan betul
.. Perubahan yang berlaku akibat dari PA adalah bertepatan dengan perubahan yang dicadangkan


1 . Pengucap (Speaker)
.. Mempunyai mesej disampaikan untuk maklumkan, mempengaruhi, memberi inspirasi atau menghibur.
.. Perlu merancang, penyelidikan, persediaan, dan latihan yang sewajarnya untuk mencapai objektif.
.. Speaker perlu ada :
  - MINAT
  - MOTIVASI
  - KREDIBILITI
  - PERANCANGAN
  - PERSEMBAHAN TERBAIK

2. Mesej
.. Maklumat yeng hendak disampaikan berjaya jika:
   .. Tajuk sesuai
   .. Perkataan tepat
   .. Bahasa tepat
   .. Beri contoh
   .. Disampaikan dengan gaya yang sesuai
   .. Susunan mesej jelas
   .. Struktur persembahan mestilah mengandungi pendahuluan, isi kandungan, cadangan, penutup

3. Audien
.. Adalah pelanggan anda. Analisis audien diperlukan, bagi menentukan strategi pendekatan dengan kaedah sesuai.
      .. Pendekatan audien
      .. Lingkungan umur audien
      .. Anggaran audien
      .. Anggaran jantina
      .. Anggaran taraf perkahwinan
      .. Anggaran bangsa
      .. Anggaran latar belakang sosial dan budaya
      .. Anggaran taraf pendidikan
      .. Anggaran kerjaya
      .. Anggaran minat
      .. Anggaran tahap pengetahuan
      .. pengharapan

4. Saluran
.. Lisan atau bukan lisan
.. Lisan – Percakapan menggunakan suara
.. Bukan Lisan – gerak-geri, lain-lain yang:
    - Pertembungan mata dengan audien
    - Bunyi suara – nada suara, kepelbagaian, kawal suara
    - Ketrampilan diri–
                    > Pakaian yang sesuai–selesa (first impression)
                    > Kredibiliti
                    > Kualiti diri yang baik
                    > Sikap terbuka, komited dan hormat
                    > Mimik muka, pergerakan badan dan tangan
                    > Rajah, carta, graf dan gambar 

5.  Maklum- Balas
  .. Sama ada mesej diterima dan tindak balas
  .. Peka kepada maklumbalas
  .. Pinta maklum balas
  .. Bertindak balas dengan maklum balas
  .. Ulang penerangan bagi mendapat maklum balas
  .. Luaran
  .. Persepsi audien berbeza
  .. Pemahaman berbeza
  .. Prasangka
  .. Bising
  .. Fizikal/ psikologi audien
  .. Tidak tumpu perhatian

6. Setting
.. Diperlukan mengetahui keluasan bilik
.. Kemudahan yang ada –audio, video dll.
.. Suhu bilik
.. Lampu/ cahaya dll.
.. Di mana berada semasa persembahan


Persiapan sebelum persembahan
 .. Tajuk, Tarikh, Tempoh masa
 .. Objektif
 .. Bahan-bahan:
           .. Penyelidikan
           .. Perjalanan
           .. Pengetahuan
           .. temubual
..RangkaUcapan:
          .. pendahuluan
          .. kandungan
          .. penutup

Persiapan sebelum persembahan
.. Menulis ucapan:
          .. Nota ringkas
          .. Teks ucapan
          .. Nota edaran

Latihan
.. Menyemak isi perlu
.. Pembahagian masa
.. Kefahaman tentang isu
.. Merangka satu-satu isu
.. Kenal pasti kelemahan
.. Cuba nada suara, kelantangan, pergerakan badan, mimik dsb.
.. Latihan depan rakan, cermin
.. Menggunakan nota pendek


Persembahan
.. Sedia segi fizikal, mental dan emosi
.. Tenang dan yakin
.. Kekalkan hubungan baik dengan audien
.. Penekanan isi penting
.. Bergerak bebas
.. Gunakan humor sewajarnya
.. Jangan kaku
.. Elakkan suara senada, halus, tinggi dsbnya.
.. Fokus pada audien dan mesej
.. Kurangkan gementarsumber: Kementerian Sumber Manusia Putrajaya

0 comments:

Post a Comment